Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 03081217
Тип інформації Прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата виникнення 30/03/2004
Дата публікації 30/03/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Укролiяжирпром"
Юридична адреса* 03058 м.Київ, вул.Старокиївська, 14
Керівник* Приходько Анатолiй Дмитрович - Голова правлiння
Контактна особа* Семенчак Павло Никифорович - Завiдуючий сектором кадрiв та дiловодства. Тел: (044) 275-51-99
E-mail* д/в
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення Кількість акцій, що підлягають викупу (штук) Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках) Інформація
30/03/2004 0 23/02/2004 52/10/1/2004 Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Київi та Київськiй обл. 0 д/в