Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 03081217
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 02/02/2004
Дата публікації 04/02/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Укролiяжирпром"
Юридична адреса* 03037 м.Київ, просп. Червонозоряний 9/1
Керівник* Приходько Анатолiй Дмитрович - Голова Правлiння
Контактна особа* Приходько Анатолiй Дмитрович - Голова Правлiння. Тел: (044) 275-55-99, 275-54-99
E-mail* вiдсутнiй
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
03081217 02/02/2004 0 Член Спостережної ради Дiденко Вiктор Вiкторович 0 Звiльнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 02/02/04
03081217 02/02/2004 0 Член Спостережної ради Пилипенко Олександр Дем'янович 0 Звiльнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 02/02/04
03081217 02/02/2004 1 Член Правлiння Семенчак Павло Никифорович 0 Призначен за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 02/02/04. Призначена посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03081217 02/02/2004 1 Член Правлiння Потомський Анатолiй Андрiйович 0 Призначен за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 02/02/04. Призначена посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03081217 02/02/2004 1 Член Спостережної ради Кулик Максим Володимирович 0 Призначен за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 02/02/04. Призначена посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обраний член Спостережної ради є представником акцiонера-юридичної особи АППБ
03081217 02/02/2004 1 Член Спостережної ради Глушенко Олександр Миколайович 0 Призначен за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 02/02/04 . Призначена посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обраний член Спостережної ради є представником акцiонера-юридичної особи АПП
03081217 02/02/2004 1 Член Спостережної ради Гром Олександр Володимирович 0 Призначен за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 02/02/04 Призначена посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обраний член Спостережної ради є представником акцiонера-юридичної особи АППБ
03081217 02/02/2004 0 Член Спостережної ради Авраменко Євген Володимирович 0 Звiльнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 02/02/04