Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 02.08.2007
Дата публікації 06.08.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроліяжирпром"
Юридична адреса* 03142, м.Київ, просп. Палладіна, 44, офіс 211
Керівник* Черномор Олександр Олександрович - Голова правління. Тел: 0442392503
E-mail* ukrolie@avalr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням загальних зборів ВАТ "Укроліяжирпром", від 2 серпня 2007 року Протокол загальних зборів № 1/07:
- Звільнено Голову Наглядової ради Войцехівського Анатолія Петровича в зв'язку з втратой зв`язку з товариством. Паспортні дані: СА № 782122, виданий Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій обл 03.07.1998 р. Акціями ВАТ “Укроліяжирпром” не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді 2 роки.
- Призначено на посаду Голови Наглядової ради Портенка Юрія Валентиновича. Паспортні дані: серія СА № 777234, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій обл., 14.07.1998 р. Володіє часткою в розмірі 89,75% у статутному фонді ВАТ “Укроліяжирпром”. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду строком на 3 роки. Займав посаду Голови правління ВАТ “Укроліяжирпром”.
- Звільнено з посади голови Ревізійної комісії Дем'яненко Тетяну Миколаївну в зв'язку з втратой зв`язку з товариством. Паспортні дані: серія СО № 124343, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 17.06.1999 р., володіє часткою в розмірі 0,01% у статутному фонді ВАТ “Укроліяжирпром”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді 2 роки.
- Призначено на посаду голови Ревізійної комісії Портенко Віту Василівну. Паспортні дані: серія СА № 738208, виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл., 7.04.1998 р., володіє часткою в розмірі 0,002% у статутному фонді ВАТ “Укроліяжирпром”. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена на посаду строком на 3 роки. Згоду на оприлюднення інформації про попередні місця роботи протягом своєї діяльності посадова особа не дала.
- Звільнено з посади Голови Правління Портенка Юрія Валентиновича. Паспортні дані: серія СА № 777234, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій обл., 14.07.1998 р. Володіє часткою в розмірі 89,75% у статутному фонді ВАТ “Укроліяжирпром”. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді 2 роки.
- Звільнено з посади члена Правління Феника Михайло Борисовича в зв"язку з припиненням трудових відносин з товариством. Паспортні дані: серія СН № 520207, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві, 17.07.1997 р. Акціями ВАТ “Укроліяжирпром” не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді 2 роки.
- Звільнено з посади члена Правління Петрова Жоржа Анатолійовича в зв"язку з припиненням трудових відносин з товариством. Паспортні дані: серія СК № 018899, виданий Центральним ПОМ РУ МВС України в Київської обл., 03.09.1999 р. Акціями ВАТ “Укроліяжирпром” не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді 2 роки.
- Призначено на посаду Голови Правління Черномора Олександра Олександровича. Паспортні дані: серія СО № 813590, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 20.06.2002 р. Акціями ВАТ “Укроліяжирпром” не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначен на посаду строком на 1 рік. Займав посаду головного інженера.
Призначено на посаду члена Правління Колосовську Катерину Миколаївну. Паспорт: серія СМ № 124049, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській обл., 28.07.1999 р. Акціями ВАТ “Укроліяжирпром” не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена на посаду строком на 1 рік. Займає посаду головного бухгалтера.
- Призначено на посаду члена Правління Шаманського Віктора Івановича. Паспортні дані: серія СН № 058153, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 08.07.1995 р. Акціями ВАТ “Укроліяжирпром” не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена на посаду строком на 1 рік. Займає посаду інженера по технічному нагляду за будівництвом.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Черномор Олександр Олександрович