Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 02.08.2007
Дата публікації 02.08.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроліяжирпром"
Юридична адреса* 03055, м.Київ, вул.Старокиївська, 14
Керівник* Черномор Олександр Олександрович - Голова правління. Тел: 0445201005
E-mail* ukrolie@avalr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ "Укроліяжирпром" 02.08.07 р. отримало від реєстратора інформацію про власників акцій товариства.
На рахунку акціонера - власника фізичної особи, відбулося зменшення кількості акцій до 5169760 шт., що складає 89,7502% голосуючих акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Черномор Олександр Олександрович