Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  24.04.2019 16:20:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Укроліяжирпром"
Код за ЄДРПОУ:  03081217
Текст повідомлення: 

До ПрАТ "Укроліяжирпром" надійшло повідомлення наступного змісту: 

  Повідомлення

 про намір придбати значний пакет акцій

 

Відповідно до  ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», Васильченко Леся Василівна (ідентифікаційний номер 2935720181)   повідомляє про  свій намір придбати  наступні акції:

  • Емітент: Приватне акціонерне товариство «Укроліяжирпром»  (код 03081217, місцезнаходження: 03142, м. Київ, вул. А.Єфремова, 5);
  • Вид цінних паперів: Акції прості іменні;
  • Форма існування акцій: бездокументарна;- кількість: 5 169 760 штук, що складає 89,7503% Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Укроліяжирпром» .

На дату цього повідомлення я прямо чи опосередковано не володію акціями   Приватного акціонерного товариства «Укроліяжирпром» .

 

 

 

23.04.19р.